Regulamin | Studio Fitness Workout
 • Godziny Otwarcia

  GODZINY OTWARCIAX

  PONIEDZIAŁEK17:30 - 21:30

  WTOREK17:30 - 21:30

  ŚRODA17:30 - 21:30

  CZWARTEK17:30 - 21:30

  PIĄTEK17:00 - 21:30

 • 601 089 990
 • Kontakt

  Bądźmy w kątakcie !X

  ADRESStudio Fitness Workout
  Ul. Kłodzka 24D
  57-402 Nowa Ruda

  Recepcja (zapisy na zajęcia):
  Tel. 601 089 990
  biuro@fitnessworkout.pl

  Agata Hryciuk
  Tel. 609 748 218
  agata@fitnessworkout.pl

  Agnieszka Rozlach-Pomorska
  Tel. 502 099 918
  agnieszka@fitnessworkout.pl

Regulamin

REGULAMIN
Studia Fitness WORKOUT s.c., Nowa Ruda, ul. Kłodzka 24D

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Studia Fitness Workout s.c.:

Zakup dowolnego karnetu lub wejścia jednorazowego jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu obowiązującego w Studio Fitness Workout, zamieszczonego na stronie internetowej www.fitnessworkout.pl oraz na terenie klubu.

 

§ I. Sprawy organizacyjne:

 

 1. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów (4 wejścia, 8 wejść, miesięczny-open, miesięczny open z umową na 6 m-cy, miesięczny open z umową na 12 m-cy).
 2. W momencie zerwania umowy 6-cio lub 12-miesięcznej-klub naliczy dodatkową opłatę za wykorzystane zajęcia wyrównując ją do ceny karnetu miesięcznego.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub rozwiązania grupy, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub osobiście osoby zapisane na dane zajęcia. W przypadku rozwiązania grupy klub fitness zaproponuje alternatywne zajęcia.
 4. Na zajęcia można zapisać się najwcześniej 7 dni przed ich realizacją,a najpóźniej 30 minut przed ich rozpoczęciem.
 5. Na wybrane godziny zajęć należy zapisać się w recepcji telefonicznie,osobiście lub mailowo w godzinach pracy klubu.
 6. Ewentualna rezygnacja z zajęć musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę przed ich rozpoczęciem.
 7. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, STUDIO FITNESS WORKOUT nie gwarantuje miejsca w grupie.
 8. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia. W przypadku zapomnienia będą zobowiązani uiścić opłatę za wejście do klubu.
 9. Każdy karnet ma miesięczny termin ważności (np. od 15 grudnia do 14 stycznia ).
 10. Karnet ma charakter imienny i uprawnienia osobiste, nie może on być zatem odstępowany innym osobom.
 11. Karnet należy przedstawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu.
 12. Pracownik recepcji ma prawo weryfikacji tożsamości prosząc o dowód osobisty klienta.
 13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 14. Osoby bez karnetów(wejście jednorazowe) wchodzą na zajęcia w przypadku wolnych miejsc na liście uczestników.
 15. Klub fitness nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów poza karnetami typu OPEN, za które będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 złotych.
 16. Karrnet OPEN na 6 miesięcy można zawiesić na okres w sumie 14 dni przez okres trwania umowy.Dni te będą możliwe do odrobienia po wygaśnięciu umowy.
 17. Karnet OPEN na 12 miesięcy można zawiesić na okres w sumie 30 dni przez okres trwania umowy. Dni te będą możliwe do odrobienia po wygaśnięciu umowy.

 

 § II. Korzystanie z usług klubu:

 

 1. Wykupienie karnetu miesięcznego lub uiszczenie opłaty wejścia jednorazowego jest świadectwem braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności ruchowej. Klient ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 2. Klub i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje uczestników zajęć.
 3. Zajęcia fitness trwają 50 minut.
 4. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zmienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło. Ćwiczący nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu.
 5. Klienci zobowiązani są do posiadania i używania ręczników na zajęciach.
 6. Za rzeczy pozostawione klub i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
 7. Na całym terenie klubu fitness obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 9. Osoby korzystające z oferty Studia Fitness zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 10. Sprzęt do ćwiczeń może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Klubu w formie pisemnej.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 4 osoby.
 14. Podczas ćwiczeń, w trosce o bezpieczeństwo klientów obowiązuje zakaz żucia gumy!
 15. Na sali ćwiczeń nie rozmawiamy podczas zajęć, uniemożliwia to skupienie innych i jest brakiem szacunku dla pracy Trenera Fitness.
COPYRIGHT ©STUDIO FITNESS WORKOUT